برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیرحسین گزمکار

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

حسن آغاز

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمود رستمی

 • از : آذربایجان غربی ، ماكو
 • به : آذربایجان غربی ، سر دشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضانشاط

 • از : آذربایجان شرقی ، جلفا
 • به : قزوین ، قزوين
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهران سیدصادقی

 • از : همدان ، كبودر اهنگ
 • به : کردستان ، سقز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

همرا خوجه

 • از : خراسان شمالی ، آشخانه
 • به : گلستان ، گرگان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

رامین گودرزی

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مرتضی محمدنیا

 • از : خراسان رضوی ، درگز
 • به : خراسان شمالی ، بجنورد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدرضا عابدی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، آمل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

اشکان

 • از : البرز ، كرج
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

حسین بهرامی

 • از : تهران ، تهران
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

اميرحسين كوهينى تفرشى

 • از : البرز ، طالقان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد امین ستاری

 • از : آذربایجان شرقی ، بناب
 • به : آذربایجان شرقی ، مراغه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مسعود سجادی

 • از : خوزستان ، حمیدیه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جواد دوستکی

 • از : خراسان جنوبی ، نهبندان
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جواد دوستکی

 • از : خراسان جنوبی ، نهبندان
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جواد دوستکی

 • از : خراسان جنوبی ، نهبندان
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جواد دوستکی

 • از : خراسان جنوبی ، نهبندان
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جواد دوستکی

 • از : خراسان جنوبی ، نهبندان
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جعفری

 • از : البرز ، ماهدشت
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جعفری

 • از : البرز ، ماهدشت
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده