برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا اصغریان

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد صادق سعدی

 • از : خوزستان ، مسجد سليمان
 • به : خوزستان ، شوشتر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علیرضا یزدان پناه

 • از : فارس ، شيراز
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مسلم پندش

 • از : کرمانشاه ، اسلام آباد غرب
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

یونس قیم

 • از : لرستان ، نور آباد
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سیدمحمدرضاشفیعی دارابی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سجادنیرومند

 • از : تهران ، تهران
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

میلاد محمودی

 • از : کردستان ، مريوان
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

میلاد امیرخانی

 • از : آذربایجان شرقی ، شبستر
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

آرمین رامی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سید امیرحسین حیات الغیبی

 • از : ایلام ، مهران
 • به : بوشهر ، بوشهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

امیرحسین شهیاری

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

امیرحسین رمضانی سرآسیاب

 • از : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین ظهرابی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : آذربایجان غربی ، ماكو
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین ظهرابی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : آذربایجان غربی ، ماكو
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

وحیدمحمدی قولنجی

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

دانیال موسایی

 • از : تهران ، تهران
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهرداد زراعتکار

 • از : تهران ، كهريزك
 • به : گیلان ، آستارا
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد رضا ارشقی

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : اردبیل ،
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

علی بیگی

 • از : تهران ، كهريزك
 • به : فارس ، سروستان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده