برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

احسان زنبوری

 • از : آذربایجان شرقی ، سراب
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد م

 • از : تهران ، تهران
 • به : البرز ، كرج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدعباسی

 • از : کهکیلویه و بویراحمد ، گچساران
 • به : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد سلیم پور

 • از : تهران ، تجريش
 • به : مازندران ، بابل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد رضا صداقتی

 • از : تهران ، تهران
 • به : قزوین ، بوئين زهرا
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

محمد حسین نظری

 • از : تهران ، دماوند
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

هادی سیفی قپچاق

 • از : کرمانشاه ، سر پل ذهاب
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مهران حسین پور

 • از : آذربایجان شرقی ، مراغه
 • به : تهران ، شهريار
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

محمدجواد طلاورى

 • از : تهران ، تهران
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

متین رحیمی داشی برون

 • از : خراسان شمالی ، آشخانه
 • به : گلستان ، گنبد كاووس
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

رضامردان

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، تالش
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد جواد

 • از : تهران ، تجريش
 • به : آذربایجان شرقی ، مرند
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

آرتین حاجی آخوندزاده

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

آرتین حاجی آخوندزاده

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

آرتین حاجی آخوندزاده

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ارتین حاجی اخوند زاده

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

وحیدصفری

 • از : تهران ، تهران
 • به : اردبیل ، مشگين شهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

اشکان گرجی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، بابل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد پورعباس

 • از : اردبیل ، اردبيل
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

شهاب میلان

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سعید نجفی

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده