برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدرضا نوعی کرگج

 • از : آذربایجان شرقی ، قره آغاج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علیرضا

 • از : اصفهان ، فلاورجان
 • به : اصفهان ، فولاد شهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

کریم مجیدی

 • از : قزوین ، قزوين
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سید محمد رضا احمدیان

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سیدحسن موسوی

 • از : خوزستان ، سوسنگرد
 • به : خوزستان ، شوشتر
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سیدحسن موسوی

 • از : خوزستان ، سوسنگرد
 • به : خوزستان ، شوشتر
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سیدحسن موسوی

 • از : خوزستان ، سوسنگرد
 • به : خوزستان ، شوشتر
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سعیدشکوهی

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علي سليماني

 • از : هرمزگان ، بندر جاسك
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

وحید فاضل نیا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : همدان ، همدان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر معصومی

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر معصومی

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سید یوسف ایماحسینی

 • از : خراسان رضوی ، كلات
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

وحید صابرزاده

 • از : کرمان ، كرمان
 • به : بزد ، يزد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مجید آهنگر سقین سرا

 • از : کرمانشاه ، سر پل ذهاب
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

میلاد صدری

 • از : هرمزگان ، بندرعباس
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

پیمان باقری خانگاهی

 • از : آذربایجان غربی ، سلماس
 • به : آذربایجان غربی ، خوي
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهدی احمدی

 • از : هرمزگان ، بندرعباس
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

میلاد ودودی

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، آستارا
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی رضا موسعلی

 • از : خراسان رضوی ، مشهد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سینا جهان ارا

 • از : تهران ،
 • به : مازندران ،
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده