برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

امیرحسین رضاشمیرانی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی ابراهیمی خارکشی

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : گلستان ، گرگان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

همایون ابراهیمی

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

استوار ۲ امیررضا هنرفر

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

ابراهیم عسگری

 • از : همدان ، همدان
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رامین محمودی

 • از : همدان ، همدان
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

حسن حاجی حسینی بازنجی

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی رضا حیاتی

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی رضا طهری

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی رضا ظهری

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی ر ضا ظهری

 • از : ، ساري
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی ر ضا ظهری

 • از : ، ساري
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهران امیدی

 • از : مرکزی ، اراك
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیرحسین جهانیان بهنمیری

 • از : تهران ، اسلامشهر
 • به : مازندران ، بابلسر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

گروهبان دوم

 • از : فارس ، داراب
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

آرش حدادسلیمانی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیررضا هنرفر

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیررضا هنرفر

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدحسن ضیائی

 • از : تهران ، شهريار
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

رضا کیان افخم

 • از : خوزستان ، اهواز
 • به : همدان ، كبودر اهنگ
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده