برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر حسین کریمی

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

حسن عیسی پور

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مسعود کریمی

 • از : مرکزی ، اراك
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حامد محمدی

 • از : همدان ، همدان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی زهدی صوفیانی

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

مهدی پورحسن

 • از : آذربایجان شرقی ، بستان آباد
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد باقر حيدري

 • از : تهران ، تهران
 • به : قم ، قم
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

خسرو ویسی

 • از : ایلام ، مهران
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امیرحسین شهامتی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

بهنام حسنی

 • از : زنجان ، زنجان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

م. بهار

 • از : البرز ، كرج
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سعید ملکی باقرابادی

 • از : مرکزی ، شازند
 • به : همدان ، تويسركان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

احسان حسنپور

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : آذربایجان غربی ،
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

احسان حسنپور

 • از : خوزستان ، دزفول
 • به : آذربایجان غربی ،
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سجاد نجفی

 • از : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • به : اصفهان ، شاهين شهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد عالی نژاد

 • از : سمنان ، شاهرود
 • به : لرستان ، خرم آباد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

میکائیل گودرزی

 • از : همدان ، ملاير
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

آرمین رامی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

حسین انصاری

 • از : مرکزی ، اراك
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

میلادقربانی

 • از : آذربایجان غربی ، سر دشت
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

علی بالائی خانقاه

 • از : آذربایجان غربی ، پيرانشهر
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده