برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

امیررضا سلمانی

 • از : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی قاسمی

 • از : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

کهنوجی

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی اصغر احمدی

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : مرکزی ، اراك
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علیرضا خرم آبادی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : اصفهان ، آران و بيدگل
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علیرضا خرم آبادی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : اصفهان ، آران و بيدگل
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

هادی پاسبان

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا علمداری

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهدی

 • از : تهران ، تهران
 • به : البرز ، كرج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهدی ط

 • از : تهران ، تهران
 • به : البرز ، كرج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضالشکری

 • از : سمنان ، شاهرود
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضالشکری

 • از : سمنان ، شاهرود
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضالشکری

 • از : سمنان ، شاهرود
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مصطفی چراغی

 • از : لرستان ، خرم آباد
 • به : همدان ، همدان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مصطفی چراغی

 • از : لرستان ، خرم آباد
 • به : همدان ، همدان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیرحسن معتمدی

 • از : زنجان ، زنجان
 • به : مازندران ، آمل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

احمدصیاح پور

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : خوزستان ، آبادان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهدی غلامی

 • از : تهران ، بوشهر
 • به : مازندران ، تنكابن
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی احمدی

 • از : فارس ، شيراز
 • به : کهکیلویه و بویراحمد ، ياسوج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

استوار ۲ امیررضا هنرفر

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیررضاهنرفر

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده