برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

میلاد سالاری

 • از : هرمزگان ، بندر جاسك
 • به : هرمزگان ، بندرعباس
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

احمدرضا توکلی

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

طالب

 • از : هرمزگان ، ابوموسي
 • به : هرمزگان ، بندر جاسك
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی

 • از : تهران ، تهران
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محراب قاصدی نژاد

 • از : تهران ، تهران
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین قهرمانی کیا

 • از : زنجان ، زنجان
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سجاد پوربیگلریان

 • از : کردستان ، مريوان
 • به : ایلام ، آبدانان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی سعدیان پور

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : خوزستان ، دزفول
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مجید بیاتی

 • از : آذربایجان غربی ، پيرانشهر
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

افشین رضا زاده

 • از : تهران ، تهران
 • به : مرکزی ، اراك
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیدشاهیوند

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : همدان ، تويسركان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سعید امربر

 • از : کردستان ، سقز
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اسحاق امربر

 • از : کردستان ، سقز
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین اکبری

 • از : تهران ، تهران
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی طالبی

 • از : اردبیل ، اردبيل
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

ابوالفضل غفاری

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین زهانی

 • از : خراسان شمالی ، آشخانه
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سهیل کریم زاده

 • از : خوزستان ، بندر ماهشهر
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

فاضل عفانی

 • از : خوزستان ، شوشتر
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

عبدالرئوف امیغی

 • از : اصفهان ، ورزنه
 • به : گلستان ، گنبد كاووس
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سلیمان حاجی محمدی

 • از : اصفهان ، ورزنه
 • به : خراسان رضوی ، مشهد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده