برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا حیدری

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : خراسان جنوبی ، درمیان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

ارمین خسروی

 • از : تهران ، ورامين
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

پویا محسنی

 • از : تهران ، تهران
 • به : البرز ، نظرآباد
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

پویا محسنی

 • از : تهران ، تهران
 • به : البرز ، نظرآباد
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین صالحی

 • از : لرستان ، نور آباد
 • به : خوزستان ، آبادان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سید محمد زین العابدینی

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا ره گوی

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا ره گوی

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

ابراهیم خشنج

 • از : ایلام ، مهران
 • به : کرمانشاه ، اسلام آباد غرب
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا عاشوقی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا عاشوقی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علیرضا سلمانوندی

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علیرضا سلمانوندی

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

احسان میرزای چشمه زنگی

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه ایمان سلیمانپور

 • از : کرمانشاه ، قصر شيرين
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امین نوبخت

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر حسین نیکخواه

 • از : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • به : خراسان جنوبی ، سربيشه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

علی مطلبی

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

رضا محياپور

 • از : کرمان ، بافت
 • به : کرمان ، سيرجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد شارقی اسکویی

 • از : آذربایجان غربی ، پيرانشهر
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهرداد جاهد شهمار بیگلو

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، قائم شهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده