برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

یوسف مختاری

نام : یوسف مختاری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی اصفهان
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹.۱۱.۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام به علت متاهل بودنم و هزینه رفت آمدمی خواهم به شهر خودم مشهد بروم پایه خدمتی۱۹ ‌.۱۱.۹۸می باشد