برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کیهان تارا

نام : کیهان تارا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :