برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

کمال آقازاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :