برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پژمان قویدل

نام : پژمان قویدل
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : مرکز آموزشی تربیت عملیات سپکا
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :