برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

پویا زارع

نام : پویا زارع
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱ تیر
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

راهور ۲۸ راهنمایی و رانندگی هستم منطقه یک تهران کناررشهرداری ناحیه ۶ منطقه یک در حال حاضر سرباز خشک شویی هستم