برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید هدایتی

نام : وحید هدایتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
استان محل خدمت : هرمزگان / بندر جاسك
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

به دلیل شرایط خانوادگی و مشکلات مالی درخواست جا به جایی دارم