برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

وحید مامی پور قرنجیک

نام : وحید مامی پور قرنجیک
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : دو کوهه
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : لیسانس
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

سرباز پرستار