برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هومن جلالی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : گروه پدافند تبریز
استان درخواستی : سمنان / سمنان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه :

توضیحات :

رسته عملیات تخصص توپ ۲۳ میلیمتر لیسانس