برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هانی ادیبی

نام : هانی ادیبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : دانشگاه امام حسین(ع)
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :