برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

هادی

نام : هادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : سنندج
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

شهریور 99