برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد عیسی زاده قره قیه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
استان محل خدمت : لرستان / خرم آباد
پادگان محل خدمت : تیپ284 متحرک حجومی شهید هوشنگ رستمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :