برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

میلاد شریف زاده

نام : میلاد شریف زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

یگان ویژه تهران بزرگ هستم بهترین جا برا بچه تهران