برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ميثم خديوي

نام : ميثم خديوي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / عجبشير
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهي ناجا
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / ملكان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

سلام من تو ستاد فرماندهي عجبشيرم جامم خيلي راحته ولي دنبال جابجايي ام برم شهر خودم ب شغلم برسم