برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهران میرزاعلی

نام : مهران میرزاعلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گلستان / گنبد كاووس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/07/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :