برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی یوسف زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
استان محل خدمت : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان محل خدمت : صاحب الزمان
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :

انتقال به اصفهان ویااطراف اصفهان