برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی عسگری

نام : مهدی عسگری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
استان محل خدمت : تهران / اسلامشهر
پادگان محل خدمت : تیپ حضرت امیر(ع)
استان درخواستی : همدان / كبودر اهنگ
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :