برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی صدفی

نام : مهدی صدفی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : پایگاه دوم شکاری شهید فکوری
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / عجبشير
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 99
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :