برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مهدی احمدی

نام : مهدی احمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : فرماندهی آماد و پشتیبانی اقدسیه
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

بنا به دلایل خاصی درخواست جا به جایی دارم یگان خدمتیمم خدماته