برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مرصاد اقاجان نیا روشن

نام : مرصاد اقاجان نیا روشن
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : مشهد
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۹/۵/۳۰
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :