برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمود ابراهیمی

نام : محمود ابراهیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه :

توضیحات :