برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد الوانکار

این آگهی حذف شده است

نام : محمد الوانکار
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : فرماندهی انتظامی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :