برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد مهدی قراخانلو

نام : محمد مهدی قراخانلو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه ، اراک
استان درخواستی : مرکزی / ساوه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :