برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد معین خطیب زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : پاسگاه نعتو صالح اباد
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

تو پاسگاه نعتو ۱۲۰ کیلومتری مشهد شهرستان صالح ابادم میخوام ب مشهد انتقالی بگیرم