برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد فضلعلی

نام : محمد فضلعلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
استان محل خدمت : مازندران / ساري
پادگان محل خدمت : فرماندهی انتظامی شهرستان گلوگاه-بهداری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1399/02/01
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

در شهرستان گلوگاه استان مازندران خدمت میکنم.با توجه به اینکه رسته بهداری هستم(سرباز پیراپپزشکی-) تنها راه جابجایی با سرباز دیگر این است که او هم رسته بهداری باشد و پیراپزشک باشد.