برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد فتحي

نام : محمد فتحي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : دغاغله رحمت الله صيادي
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :