برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد صالحی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : پاسگاه انتظامی کفترک
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

باسلام اینجانب به دلیل مشکلات خانوادگی و .... درخاست جابه جایی به استان خود چهارمحال بختیاری را دارم.