برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد زارعی دنگسرکی

نام : محمد زارعی دنگسرکی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : فرودگاه امام خمینی ره
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

امکانات اینجایی ک هستم تشک طبی بیدار باش و خاموشی نداره صبحگاه نداره باشگاه بدنسازی پینگ پونگ و زمین فوتبال و والیبال داره پتو و لباس نظامی رو خشک شویی میشوره غذا از شهر فرودگاهی میاد سرویس بهداشتی عالی شرایط خدمتی من هم ۱۲ ساعت شیفت ۲۴ ساعت استراحت ک میشه رفت خونه برای تهرانی ها مناسبه ولی برای من ک ساروی هستم مناسب نیست هرکی خواست از ساری باهام تماس بگیره