برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رضا خدابخش

نام : محمد رضا خدابخش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : پادگان شهید محمد ضیایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :