برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رحمتی

نام : محمد رحمتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پیروزی تهران
استان درخواستی : تهران /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 10
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

دژبانم در حال حاضر فقط دوستان گروه " ب " تماس بگیرند جهت نزدیکی محل سکونت قصد جابجایی دارم به مهرآباد درحال حاضر پادگانم چکش هست.