برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد حسین رضازاده

نام : محمد حسین رضازاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تیپ ویژه تهران بزرگ
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

در صورت عدم پاسخ لطفا پیامک بدهید