برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد حسین جانقربان

نام : محمد حسین جانقربان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۸ پرند
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۱/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :