برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد حسام باقری

نام : محمد حسام باقری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : پادگان گلمانخانه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :