برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد امین

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : کلانتری ۲۰
استان درخواستی : خوزستان / بهبهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :