برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد امین ستاری

نام : محمد امین ستاری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / بناب
پادگان محل خدمت : پاسگاه خوشه‌مهر
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :