برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدفضلعلی

نام : محمدفضلعلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
استان محل خدمت : مازندران / ساري
پادگان محل خدمت : فرماندهی انتظامی شهرستان گلوگاه_قسمت بهداری
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 99/02/01
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

سرباز قسمت بهداری [به علت اپیدمی کرونا و رسته پیراپزشکی بودن دوران آموزشی را طی نکرده ام] ف.ا.ش.گلوگاه[شرق مازندران]بنا ب دلایل شخصی خواستار جابجایی با سربازی با همین مشخصات به استان تهران یا شهرهای دیگر مازندران هستم. نیاز فوری دارم.حتما تماس بگیرید.