برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : کلانتری بن
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :