برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا نوعی کرگج

نام : محمدرضا نوعی کرگج
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / قره آغاج
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

در شهرستان چاراویماق خدمت میکنم و درخواست جابجایی با سرباز اهل چاراویماق یا هشترود که در تبریز یا بستان آباد خدمت میکنن را دارم.