برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا شیخ ممو

نام : محمدرضا شیخ ممو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : شهرضا
استان درخواستی : کهکیلویه و بویراحمد / گچساران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۰ ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :