برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدرضا ده حقی

نام : محمدرضا ده حقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / بروجن
پادگان محل خدمت : یگان امداد
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :