برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمدامین عرب پور

نام : محمدامین عرب پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : تعزیرات حکومتی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به دلیل مشکلات شخصی نیارمند جا به جایی فوری میباشم پایه خدمتی مهم نیست