برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن محمدی نسب

نام : محسن محمدی نسب
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : فرماندهی انتظامی
استان درخواستی : کرمان / رفسنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :