برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن محمدینسب

نام : محسن محمدینسب
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : فرماندهی
استان درخواستی : کرمان / رفسنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :